Φίλτρο Νερού για Ατμοσίδερο Interwater AP9110

Η χρησιμοποίηση της συσκευής αφαλάτωσης νερού είναι μείζονος σημασίας για την διάρκεια ζωής του ατμοσίδερου, οποιασδήποτε μάρκας διότι δεν υπάρχει σίδερο που να είναι προσαρμοσμένο σε κανονικό νερό βρύσης. Πράγματι αν το ασβεστώδες περιεχόμενο του νερού ανέβει, οι αγωγοί του ατμοσίδερου φράζονται για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιώντας συνεχώς την συσκευή αποσκλήρυνσης, αυτό δεν θα συμβαίνει πια. Έτσι το νερό που αποσκληρύνει έχει χαμηλό δείκτη αλάτων (στην πραγματικότητα καθόλου) και με αυτό τον τρόπο απαλλάσσουμε το σίδερο από φαινόμενα συσσώρευσης αλάτων (πουρί).

Περισσότερα Interwater