Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Pentek CBR2-10

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα CBR2-10 μειώνει κύστες πρωτόζωον, τη γεύση και την οσμή του χλωρίου, μόλυβδο, υδράργυρο, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), καθώς και λεπτά σωματίδια στο πόσιμο νερό. Έχει μια ονομαστική (85%) βαθμολογία διήθηση του 0,5 micron (μm), και 99,95% αποτελεσματικότητα για τη μείωση των κυστών πρωτόζωον.

Περισσότερα

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα MATRIKX® Pb1®

Τα φίλτρα εξηλασμένου ενεργού άνθρακα MATRIKX® Pb1® μειώνουν τον διαλυτό μόλυβδο χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο ανταλλαγής ιόντων με εξαιρετική ειδικότητα στον διαλυτό μόλυβδο. Η διήθηση σωματιδίων χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των αδιάλυτων σωματιδίων που περιέχουν μόλυβδο.

Περισσότερα KX Technologies

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Pentek CBC-10

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα CBC-10 μειώνει τα λεπτά στερεά σωματίδια, τη γεύση και την οσμή του χλωρίου, και τις κύστες των πρωτοζώων στο πόσιμο νερό. Έχει μια ονομαστική (85%) βαθμολογία διήθησης των 0,5 micron, και 99,95% αποτελεσματικότητα για τη μείωση των πρωτόζωων κυστών.

Περισσότερα

Αντιμικροβιακό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Pentek SCBC-10

Το αντιμικροβιακό φίλτρο ενεργού άνθρακα SCBC-10 περιέχει μια εξαιρετικά αποτελεσματική αντιμικροβιακή ένωση με ελεγχόμενη απελευθέρωση αργύρου που παρέχει μακροχρόνια προστασία των ενεργοποιημένων επιφανειών άνθρακα από βιολογική μόλυνση βακτηριδίων.

Περισσότερα

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα MATRIKX® CR1

Το φίλτρο MATRIKX® CR1® είναι το πιο αποδοτικό φίλτρο διαθέσιμο για την συνδυασμένη μείωση των κύστεων και τον έλεγχο μεγάλων όγκων και των συγκεντρώσεων της γεύσης χλωρίου και οσμής. Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας την πατέντα της KX®, διαδικασία εξώθησης στερεάς κατάστασης, το MATRIKX® CR1® πληροί τις προϋποθέσεις του NSF/ANSI Standard 53, μείωση κύστεων και θολότητας, συμπεριλαμβανομένων των Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba και Toxoplasma.

Περισσότερα KX Technologies

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα MATRIKX® CTO® PLUS™

Το φίλτρο MATRIKX® CTO® PLUS™ παρέχει πλήρη έλεγχο της γεύσης και οσμής του χλωρίου. Το MATRIKX® CTO® PLUS™ παρέχει: 0.6 μm ονομαστική διήθηση με εκτεταμένη διάρκεια ζωής, όπως ένα φίλτρο για στερεά σωματίδια, συνολική αφαίρεση της γεύσης του χλωρίου και της οσμής και τις χημικές ουσίες που συμβάλλουν στη γεύση και οσμή και εξαιρετική μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Η ζωή του φίλτρου MATRIKX® CTO® PLUS™ επεκτείνεται σε μεγάλο βαθμό από ένα προφίλτρο.

Περισσότερα KX Technologies

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα MATRIKX® CTO®+3

Τα φίλτρα MATRIKX® CTO®+3 ταυτόχρονα αφαιρούν την γεύση και την οσμή του χλωρίου και των οργανικών χημικών ουσιών που συμβάλουν στην άσχημη γεύση και οσμή, παρέχοντας παράλληλα την δυνατότητα φιλτραρίσματος σωματιδίων και βρωμιάς όπως ένα αποτελεσματικό φίλτρο στερεών σωματιδίων 3μm. Αυτά τα φίλτρα είναι προσαρμοσμένα για εφαρμογές που παίζουν τον ρόλο όσο ενός φίλτρου στερεών σωματιδίων όσο ενός ενεργού άνθρακα.

Περισσότερα KX Technologies

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Pentek CEP-10

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα με ανθρακόπλινθο από καρύδα Pentek CEP-10 μειώνει τα λεπτά στερεά σωματίδια, τη γεύση και την οσμή του χλωρίου στο πόσιμο νερό. Έχει μια ονομαστική βαθμολογία (85%) διήθησης 5 microns. Το φίλτρο μειώνει ελεύθερο διαθέσιμο χλώριο (FAC) σε 2 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) κατά τουλάχιστον 75% σε έως 20.000 γαλόνια σε ένα ρυθμό ροής 1 γαλόνι ανά λεπτό (gpm).

Περισσότερα

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Pentek EPM-10

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα Pentek EPM-10 μειώνει τα λεπτά στερεά σωματίδια, τη γεύση και την οσμή του χλωρίου στο πόσιμο νερό. Έχει μια ονομαστική βαθμολογία (85%) διήθησης 10 microns. Το φίλτρο μειώνει ελεύθερο διαθέσιμο χλώριο (FAC) σε 2 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) κατά τουλάχιστον 90% σε έως 3.000 γαλόνια σε ένα ρυθμό ροής 1 γαλόνι ανά λεπτό (gpm).

Περισσότερα

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα MATRIKX® CTO®

Τα φίλτρα MATRIKX® CTO® είναι τα πιο διαδεδομένα φίλτρα ενεργού άνθρακα στον κόσμο και παρέχουν πρωτόγνωρη απόδοση. Τα φίλτρα MATRIKX® CTO® αφαιρούν ταυτόχρονα την γεύση και την οσμή του χλωρίου και τις οργανικές χημικές ουσίες που συνεισφέρουν στην άσχημη οσμή και γεύση ενώ παράλληλα παρέχει αφαίρεση στερεών σωματιδίων όπως ένα αποδοτικό φίλτρο στερεών σωματιδίων 5μm. Αυτά τα φίλτρα είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές όπου μπορούν να παίξουν τον ρόλο όσο ενός φίλτρο στερεών σωματιδίων αλλά και ως φίλτρο ενεργού άνθρακα.

Περισσότερα KX Technologies

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Pentek GAC-10

Το φίλτρο Pentek GAC-10 μειώνει δραστικά την γεύση χλωρίου και οσμών από το πόσιμο νερό. Η μοναδική κατασκευή του GAC-10 επιτρέπει στο νερό να διαπεράσει από το ένα άκρο του φίλτρου στο άλλο χωρίς αποφυγή, μεγιστοποιώντας την δραστικότητα και αποκλείοντας κάθε επιλογή αποφυγής.

Περισσότερα

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Pentek EP-10

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα Pentek EP-10 μειώνει τα λεπτά στερεά σωματίδια, τη γεύση και την οσμή του χλωρίου στο πόσιμο νερό. Έχει μια ονομαστική βαθμολογία (85%) διήθησης 5 microns. Το φίλτρο μειώνει ελεύθερο διαθέσιμο χλώριο (FAC) σε 2 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) κατά τουλάχιστον 90% σε έως 6.000 γαλόνια σε ένα ρυθμό ροής 1 γαλόνι ανά λεπτό (gpm).

Περισσότερα

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Pentek MG-10MCB

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα και μεμβρανών Pentek MG-10MCB Microguard, μειώνει τα βακτήρια, τις κύστες πρωτοζώων, την άσχημη γεύση και οσμή του χλωρίου και τα στερεά σωματίδια στο οικιακό και επαγγελματικό πόσιμο νερό. Έχει απόλυτη διαβάθμιση 0,15μm (micron) για μείωση βακτηρίων και κύστεων κατά 99,9999%.

Περισσότερα