Αποσκληρυντής Νερού Denver® Slim 6lt

Αποσκληρυντής Νερού Denver® Slim 6lt

Αυτός είναι ο λεπτότερος αποσκληρυντής νερού στην αγορά, με πλάτος 20 εκατοστά. Σύστημα νέας γενιάς με ρυθμιστικής βαλβίδας εύκολου προγραμματισμού. Αυτό το σύστημα αποτελείται από ένα δοχείο PRFV με διανομείς κάτω και πάνω και κατασκευή από πολυαιθυλένιο.

Λίτρα Ρητίνης:  6lt
Βάση Λειτουργίας:  Χρονική & Ογκομετρική Ρύθμιση
Διαστάσεις:  46,5cm x 20cm x 36cm (Υ x Π x Μ)
Χωρητικότητα Ανταλλαγής:  24ºHFxm³

Περισσότερα

 
 
Αποσκληρυντής Νερού Denver® Jumbo 30lt

Αποσκληρυντής Νερού Denver® Jumbo 30lt

Σύστημα νέας γενιάς με ρυθμιστικής βαλβίδας εύκολου προγραμματισμού. Αυτό το σύστημα αποτελείται από ένα δοχείο PRFV με διανομείς κάτω και πάνω και κατασκευή από πολυαιθυλένιο.

Λίτρα Ρητίνης:  30lt
Βάση Λειτουργίας:  Χρονική & Ογκομετρική Ρύθμιση
Διαστάσεις:  103,4cm x 33,3cm x 50,5cm (Υ x Π x Μ)
Χωρητικότητα Ανταλλαγής:  195ºHFxm³

Περισσότερα

 
 
Αποσκληρυντής Νερού Denver® Jumbo 12lt

Αποσκληρυντής Νερού Denver® Jumbo 12lt

Σύστημα νέας γενιάς με ρυθμιστικής βαλβίδας εύκολου προγραμματισμού. Αυτό το σύστημα αποτελείται από ένα δοχείο PRFV με διανομείς κάτω και πάνω και κατασκευή από πολυαιθυλένιο.

Λίτρα Ρητίνης:  12,5lt
Βάση Λειτουργίας:  Χρονική & Ογκομετρική Ρύθμιση
Διαστάσεις:  57,5cm x 33,3cm x 50,5cm (Υ x Π x Μ)
Χωρητικότητα Ανταλλαγής:  81,3ºHFxm³

Περισσότερα

 
 
Αποσκληρυντής Νερού Denver® Slim 15lt

Αποσκληρυντής Νερού Denver® Slim 15lt

Αυτός είναι ο λεπτότερος αποσκληρυντής νερού στην αγορά, με πλάτος 20 εκατοστά. Σύστημα νέας γενιάς με ρυθμιστικής βαλβίδας εύκολου προγραμματισμού. Αυτό το σύστημα αποτελείται από ένα δοχείο PRFV με διανομείς κάτω και πάνω και κατασκευή από πολυαιθυλένιο.

Λίτρα Ρητίνης:  15lt
Βάση Λειτουργίας:  Χρονική & Ογκομετρική Ρύθμιση
Διαστάσεις:  102,5cm x 20cm x 36cm (Υ x Π x Μ)
Χωρητικότητα Ανταλλαγής:  97.5ºHFxm³

Περισσότερα

 
 
Αποσκληρυντής Νερού Denver® Slim 12lt

Αποσκληρυντής Νερού Denver® Slim 12lt

Αυτός είναι ο λεπτότερος αποσκληρυντής νερού στην αγορά, με πλάτος 20 εκατοστά. Σύστημα νέας γενιάς με ρυθμιστικής βαλβίδας εύκολου προγραμματισμού. Αυτό το σύστημα αποτελείται από ένα δοχείο PRFV με διανομείς κάτω και πάνω και κατασκευή από πολυαιθυλένιο.

Λίτρα Ρητίνης:  12lt
Βάση Λειτουργίας:  Χρονική & Ογκομετρική Ρύθμιση
Διαστάσεις:  70cm x 20cm x 36cm (Υ x Π x Μ)
Χωρητικότητα Ανταλλαγής:  78ºHFxm³

Περισσότερα